May 10, 2024

Opportunity to become a dealer!

डिलर बन्ने अवसर! अटोमेसन नेपालले नेपालका हरेक राज्यमा होम अटोमेसन उत्पादन र सेवाका रीटेलर/डिलरहरू खोजिरहेको छ। यदि तपाईं रीटेलर/डिलर बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आजै आवेदन दिनुहोस्! info@bikkri.com अटोमेसन प्रविधिमा अत्याधुनिक…

Read More
May 3, 2024

Creating a Smart Home

Designing your dream smart home could be well within reach, as nearly any home could become one with the right devices. Since there is often no need for large remodels…

Read More
May 3, 2024

Examples of Common Smart Home Devices

Nearly every existing appliance and device in your home has a smart counterpart, including these smart home products: Smart door locks Smart thermostats and other temperature control technology Smart garage…

Read More
May 3, 2024

how smart home works

स्मार्ट घरहरूले घरको विभिन्न पक्षहरूलाई स्वचालित र नियन्त्रण गर्न, सुविधा, ऊर्जा दक्षता, र सुरक्षा बढाउन हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्क जडानको संयोजन प्रयोग गर्दछ। यहाँ स्मार्ट घरले सामान्यतया काम गर्ने तरिकाको…

Read More